Misyonumuz
Kurumların çağrı merkezi ve teknoloji alanındaki ihtiyaçlarını, sunduğu dış kaynak kullanımı, danışmanlık ve eğitim hizmetleriyle karşılamak, sahip olduğu bilgi birikimini sektörle paylaşmak suretiyle ülkemizin bu alandaki gelişimine katkı sağlamak. Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak her kesimin beklentilerine cevap vermek. Bu beklentileri karşılarken; kullanılan modern teknoloji ile kaliteden ödün vermeden hizmetleri sunmak. Sürekli iyileştirmeyi ilke edinerek müşteri beklentilerini karşılamak.

Vizyonumuz
Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ve uygulayan, topluma faydalı olabilecek sosyal boyutlu organizasyon faaliyetlerinde bulunan, uluslararası kalite standart ve imajına sahip, kazanan, kazandıran, ülke ekonomisine katkıda bulunan bir şirket yapısını benimseyerek lider bir firma olmaktır.

Değerlerimiz
Infoline Teknoloji A.Ş. müşterilerine, çalışanlarına ve iş rakiplerine, çevreye ve topluma karşı olumlu ve tutarlı davranışlar sergilemeyi amaç edinmiştir. Infoline Teknoloji A.Ş. çalışanları işini yaparken, müşterilerin beklentilerinin karşılanması ve iş kalitesi ile memnun edilmeleri gerektiğinin bilincindedir. Bu bilinçten hareketle müşteriler ile olan ilişkilerde dürüst ve adil davranılır. Infoline Teknoloji A.Ş. müşterileriyle olan ilişkilerde profesyonel bir şekilde dürüstlük ve doğruluk ilkelerine bağlı olarak, onların ihtiyaçlarını anlamak için çaba gösterilir, yardımcı olabilmek için samimi, istekli ve saygılı davranılır. Çalışanlarına tarafsız, önyargısız ve adil davranır, bütün çalışanların sağlıklı, güvenli ve verimli bir iş ortamında çalışması için gereken özeni gösterir. Tüm çalışanlara gerek işe almada ve gerekse kariyer gelişiminde ırk, din, cinsiyet, görev ve unvana bakmaksızın fırsat eşitliği tanınır. Çalışanların performansına olumlu katkıda bulunması amacıyla kişisel gelişimleri için gerekli imkanların sağlanmasına dikkat edilir. Çalışanların tabi oldukları mevzuat hükümlerinden doğan haklarının zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesine özen gösterilir.

;